Giảm béo an toàn

                                               

Giảm chuyên sâu vùng bụng      

3 lần  

  5.400.000 VND

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng   

3 lần 

  6.300.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng eo    

3 lần

  6.000.000 VND

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo  

3 lần   

  6.900.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng lưng        

3 lần

  6.000.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng lưng    

3 lần

  6.900.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng vai     

3 lần

  6.000.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng vai    

3 lần  

  6.900.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay      

3 lần

  6.300.000 VND

Giảm cân chuyên sâu vùng bắp tay   

3 lần

  7.200.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng đùi    

3 lần

  6.600.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng đùi   

3 lần  

  7.500.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân   

3 lần

  6.300.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng bắp chân     

3 lần

  7.200.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng mông   

3 lần

  6.600.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng mông   

3 lần   

  7.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 3 vùng          

3 lần  

15.000.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 4 vùng  

3 lần  

20.000.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 5 vùng    

3 lần

25.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng bụng        

1 lần

1.200.000 VND

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng     1 lần 1.450.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng eo   1 lần    1.300.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo   1 lần 1.550.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng lưng 1 lần  1.300.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 1 lần 1.550.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng vai 1 lần  1.300.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 1 lần 1.550.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 1 lần 1.400.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 1 lần 1.650.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng đùi 1 lần 1.500.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 1 lần 1.750.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng bắp chân   1 lần  1.400.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 1 lần  1.650.000 VND
Giảm chuyên sâu vùng mông 1 lần 1.500.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 1 lần 1.750.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 1 lần  3.200.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 1 lần  3.900.000 VND
Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 1 lần  4.600.000 VND

Giảm chuyên sâu toàn thân 

1 lần

   900.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng

1 lần

   900.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng

1 lần

1.150.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng  eo 

1 lần

1.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 

1 lần

1.250.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng lưng

1 lần

1.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng

1 lần

1.250.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng vai 

1 lần

1.000.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 

1 lần

1.250.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay

1 lần

1.100.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay

1 lần

1.350.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng đùi

1 lần

1.200.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi

1 lần

1.450.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 

1 lần

1.100.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 

1 lần

1.350.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng mông

1 lần

1.200.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông

1 lần

1.450.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng 3

1 lần

2.500.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng 4

1 lần

3.100.000 VNĐ

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng 5

1 lần

3.700.000 VNĐ

Giảm chuyên sâu vùng bụng      

10 lần  

  12.500.000 VND

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng   

10 lần 

  15.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng eo    

10 lần

  13.500.000 VND

Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo  

10 lần   

  16.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng lưng        

10 lần

  13.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng lưng    

10 lần

  16.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng vai     

10 lần

  13.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng vai    

10 lần  

  16.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng bắp tay      

10 lần

  14.500.000 VND

Giảm cân chuyên sâu vùng bắp tay   

10 lần

  17.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng đùi    

10 lần

  15.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng đùi   

10 lần  

  18.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng bắp chân   

10 lần

  14.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng bắp chân     

10 lần

  17.000.000 VND

Giảm chuyên sâu vùng mông   

10 lần

  15.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu vùng mông   

10 lần   

  18.000.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 3 vùng          

10 lần  

  32.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 4 vùng  

10 lần  

  39.500.000 VND

Giảm cân và chuyên sâu 5 vùng    

Giảm cân và chuyên sâu 6 vùng

10 lần

10 lần

  46.500.000 VND

  53.500.000 VND

Trắng sáng toàn diện

Tắm trắng berry natural 

  1 lần   

    2,000.000 VNĐ    

Vùng cổ gáy

1 lần 

   900.000 VNĐ

Vùng lưng

1 lần

   800.000 VNĐ

Toàn bộ tay

1 lần

   900.000 VNĐ

Toàn bộ chân 

1 lần

1.000.000 VNĐ

 

Trẻ hóa da công nghệ cao

Trẻ hóa da bằng tế bào noãn   

  1 lần   

     1.500.000 VNĐ    

Trẻ hóa da Oxy tinh khiết 

  1 lần   

      1.350.000 VNĐ      

Trẻ hóa da mặt bụi vàng  

  1 lần   

       1.250.000 VNĐ       

Trị nám & Trị mụn

       Trị nám        

      1 lần      

         850.000 VNĐ        

Trị mụn bằng ánh sáng sinh học 

  1 lần   

       850.000 VNĐ      

Sạch mụn bằng oxy tinh khiết 

  1 lần   

         700.000 VNĐ        

Triệt lông vĩnh viễn

Mép & cằm

6 lần

2.000.000 VNĐ

Mặt

6 lần

4.000.000 VNĐ

Nách

6 lần

2.000.000 VNĐ

Bụng

6 lần

6.000.000 VNĐ

Toàn bộ tay

6 lần

4.500.000 VNĐ

Nửa tay

6 lần

3.000.000 VNĐ

Toàn bộ chân

6 lần

6.500.000 VNĐ

Nửa chân

6 lần

4.500.000 VNĐ

Viền Bikini

6 lần

5.000.000 VNĐ

Vùng Bikini

6 lần

6.500.000 VNĐ

Lưng

6 lần

6.000.000 VNĐ

 

Dịch vụ Spa

Chăm sóc da cơ bản trà xanh

1 lần

300.000 VNĐ

Chăm sóc da cơ bản yến mạch

1 lần

300.000 VNĐ

Chăm sóc da cơ bản trái cây

1 lần

400.000 VNĐ

Chăm sóc da cơ bản collagen

1 lần

350.000 VNĐ

Chăm sóc da cơ bản dưỡng chất

1 lần

450.000 VNĐ

 

Thấp sáng đôi mắt thâm quần

1 lần 

600.000 VNĐ

Chăm sóc vùng mắt mệt mỏi 

1 lần 

450.000 VNĐ

 

Trị liệu trà xanh

1 lần 

600.000 VNĐ

Trị liệu yến mạch

1 lần 

600.000 VNĐ

Trị liệu bùn non

1 lần 

600.000 VNĐ

Trị liệu sữa dê 

1 lần 

600.000 VNĐ

Trị liệu tảo biển

1 lần 

600.000 VNĐ

     

 

Massage cổ vai gáy

1 lần

300.000  - 400.000 VNĐ

Massage Việt Nam

1 lần

350.000 - 450.00 VNĐ

Massage Thụy Điển

1 lần

300.000 - 400.000 VNĐ

Massage kem dưỡng thể

1 lần

350.000 - 450.000 VNĐ

Massage đá nóng

1 lần

350.000 - 450.000 VNĐ

Massage bốn tay 

1 lần

400.000 - 500.000 VNĐ

Massage bàn chân 

1 lần

200.000 - 300.000 VNĐ

 

Thanh tẩy đánh bóng cơ thể muối khoáng

1 lần

200.000 VNĐ

 Thanh tẩy cơ thể dạng gel

1 lần

250.000 VNĐ

Đắp tảo sáng da 

1 lần 

300.000 VNĐ

Đắp bùn non tăng cường sinh khí 

1 lần

300.000 VNĐ

Đắp yến mạch cung cấp độ ẩm

1 lần

300.000 VNĐ

Đắp trái cây cung cấp vitamin

1 lần

300.000 VNĐ

Đắp trà xanh mịn da

1 lần

400.000 VNĐ

 

Mép - cằm - lông mày

1 lần

100.000 VNĐ

Toàn bộ chân 

1 lần

350.000 VNĐ

Nửa chân

1 lần

250.000 VNĐ

Toàn bộ tay 

1 lần

300.000 VNĐ

Nửa tay

1 lần

200.000 VNĐ

Vùng Bikini

1 lần

300.000 VNĐ

Bụng - ngực

1 lần

200.000 VNĐ

Viền Bikini

1 lần

200.000 VNĐ

Nách

1 lần

150.000 VNĐ

Mặt

1 lần

200.000 VNĐ

Lưng

1 lần

300.000 VNĐ

Nửa chân 

1 lần

250.000 VNĐ

Đắp PARAFIN chân

1 lần

200.000 VNĐ

Đăp PARAFIN tay       

1 lần

150.000 VNĐ

 

Chăm sóc cô Dâu trước 1 tuần

Chăm sóc làn da trắng, trị liệu

Yến mạch và đắp PARAFIN

2 buổi

3.000.000 VNĐ

Chăm sóc cô Dâu trước 1 tháng 

Chăm sóc làn da trắng, trị liệu

yến mạch và đắp PARAFIN

8 buổi

10.000.000 VNĐ

Chăm sóc mi

Nối mi 1 lần 500.000 VNĐ
Dậm mi 1 lần 200.000 VNĐ
Uốn mi 1 lần 200.000 VNĐ

 

Chăm sóc tóc

Gội sấy kiểu 1 lần 200.000 VNĐ
Gội thư giãn  1 lần 100.000 VNĐ

 

Chăm sóc móng

Cắt da tay 1 lần 50.000 VNĐ
Cắt da chân 1 lần 50.000 VNĐ
Sơn móng tay 1 lần 50.000 VNĐ
Sơn móng chân 1 lần 50.000 VNĐ
Cắt da sơn móng 1 lần 150.000 VNĐ

 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TÓC

Gội sấy kiểu

200.000 VNĐ

Gội thư giãn

100.000 VNĐ

DỊCH VỤ CHĂM SÓC MÓNG

Tay

 50.000 VNĐ

Chân

 50.000 VNĐ

Sơn móng

100.000 VNĐ

 

(08) 62957538 - 0901370818

(08) 62957538 - 0901370818